Dzięki UKE szybki internet trafi pod strzechy

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o uruchomieniu aukcji na częstotliwości z pasma 800 MHz. Daje ona szansę na korzystne dla rynku i konsumentów rozwiązania w kwestii szybkiego internetu LTE w Polsce.

To dobra wiadomość także dla mieszkańców terenów słabo zurbanizowanych. Ponad 3,7 mln gospodarstw domowych w Polsce jest zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, znajduje się poza zasięgiem sieci szerokopasmowego Internetu.
Decyzja UKE pozwoli na szybką zmianę tego stanu rzeczy i na dostarczenie do wszystkich gospodarstw domowych na terytorium kraju usług spełniających wymogi Europejskiej Agendy Cyfrowej. Tym samym nasz kraj zapewni realizację agendy w terminach i na zasadach, jakie na siebie przyjęła.

Należy przy tym zrobić wszystko, aby inwestycje w budowę sieci szybkiego internetu LTE w Polsce, mogły być realizowane również dzięki wykorzystaniu środków europejskich przyznanych nam w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dzięki decyzji prezesa UKE, przyszły kształt sieci 800 MHz określi rynek. Konfederacja Lewiatan niezmiennie stoi na stanowisku, że konkurencja jest najlepszym stymulatorem rozwoju gospodarczego.

Konfederacja Lewiatan