Inflacja wystrzeliła

Inflacja w marcu br. wyniosła 3,2% r/r oraz 1% m/m, wobec 2,4% w ujęciu rocznym w lutym - podał w szybkim szacunku GUS. To bardzo duży skok cen po ostatnich wartościach zbliżonych do celu inflacyjnego.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Główną przyczyną gwałtownego przyspieszenia inflacji w marcu jest wzrost cen paliw, z rekordową dynamiką 7,6% r/r i 6,6% m/m. Takie wzrosty wynikają ze zmiennego zapotrzebowania na paliwa w ostatnim roku.


W marcu 2020 roku obserwowane spadki aktywności były już na tyle duże, że stworzyło to efekt niskiej bazy. Aktywność gospodarcza odbija od pięciu miesięcy, w marcu - zauważalnie. Znaczące wzrosty cen nośników energii w ciągu roku (4,2% r/r) wynikają ze struktury polskiego miksu energetycznego. W marcu mieliśmy do czynienia z stabilnymi cenami żywności (wzrost 0,5% r/r, 0,7% m/m).
W kolejnych miesiącach inflacja może jeszcze wzrosnąć i zbliżyć się nawet do 4%, czyli przekroczyć górną granicę odchyleń od celu NBP.

Konfederacja Lewiatan