Przemysł krytykuje wyższą stawkę VAT na napoje

• Wyłączenie ze znacznego podwyższenia stawki VAT tylko nektarów (8% zamiast 23%), nie zmniejszy negatywnych skutków, zwiększenia z 5% do 23% stawki VAT na napoje owocowe niegazowane, w których udział soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20%.
• Nektary stanowią bowiem najmniejszą cześć w strukturze produkcji (12%), a napoje z dodatkiem soku aż 50%.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan wprowadzenie wyższej stawki VAT na napoje jest niekorzystne dla producentów oraz polskiego sadownictwa, które stanowi zaplecze przemysłu spożywczego.

W konsultacjach społecznych znajduje się projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT. Istotą propozycji jest ograniczenie ilości towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT. Co do zasady zmiany mają być neutralne dla przedsiębiorców i budżetu. Istotna część stawek zostanie obniżona, część jednak drastycznie wzrośnie.

Po krytyce z jaką spotkała się propozycja zwiększenia stawki VAT z 5% do 23% na napoje z dodatkiem soku owocowego, Ministerstwo Finansów zaproponowało zastosowanie stawki VAT 8% dla nektarów i 23% dla napojów.

 


W ocenie Konfederacji stoi to w sprzeczności z ideą planowanych zmian, które zakładają obłożenie taką samą stawką podobnych towarów. Napoje owocowe, warzywne czy owocowo-warzywne i nektary są wyrobami bardzo zbliżonymi do siebie pod względem charakteru, wartości odżywczej i oczekiwań konsumentów, a różnice między nimi są znacznie mniejsze niż pomiędzy napojami owocowymi/ warzywnymi i napojami bezalkoholowymi bez dodatku soku czy przecieru.

Wyłączenie z podwyższenia stawki VAT tylko nektarów nie zmniejszy negatywnych skutków całej operacji, ponieważ nektary stanowią najmniejszą (12%) cześć w strukturze produkcji.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan wprowadzenie wyższej stawki VAT na napoje owocowe spowoduje:
- znaczący wzrost cen napojów owocowych i warzywnych,
- obniżenie zawartości soku/ przecieru w napojach,
- spadek produkcji napojów owocowych i warzywnych,
- duże ograniczenie popytu na owoce i warzywa produkowane przez nasze rolnictwo,
- pogorszenie sytuacji na rynku pracy,
- nie wpłynie na podniesienie spożycia soków w Polsce.

Konfederacja Lewiatan wyraża nadzieję, że celem tak drastycznej podwyżki VAT na napoje z dodatkiem soku owocowego, nie jest pokrycie ubytku wpływów z tego podatku w budżecie państwa, spowodowanego redukcją stawek VAT dla innych produktów. Nie ma powodów, aby wyłącznie przedsiębiorcy z branży przetwórstwa owoców i warzyw, rolnicy, sadownicy i ogrodnicy mieli sfinansować koszt wprowadzanych zmian.

Konfederacja Lewiatan