W kolejnych miesiącach możliwy sezonowy wzrost bezrobocia

Ważne dla firm. Pracodawcy uzupełniają coraz większe braki kadrowe zatrudniając cudzoziemców, głównie zza wschodniej granicy Polski.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

W październiku stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym w stosunku do poprzedniego miesiąca poziomie i wyniosła 5,7%. Stabilizacji tego wskaźnika towarzyszy niewielki, mniejszy niż we wcześniejszych miesiącach spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, których liczba wyniosła 937,3 tys. osób.

Powyższe dane warto analizować biorąc pod uwagę również publikowane wczoraj wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), które posługując się inną metodologią, wskazują na wzrost odsetka osób bezrobotnych. Powyższe dane potwierdzają chwilową stabilizację na rynku pracy - zasoby krajowych pracowników są wykorzystane w bardzo dużym stopniu, a pracodawcy uzupełniają braki kadrowe zatrudniając cudzoziemców, głównie zza wschodniej granicy Polski. W najbliższych miesiącach możliwy jest sezonowy wzrost bezrobocia.

Względna stabilizacja liczby osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy przy utrzymującym się nadal wysokim zapotrzebowaniu na pracę w gospodarce, wskazuje, że zdecydowanie część bezrobotnych nie jest ani chętna ani gotowa do podjęcia pracy mimo rosnących wynagrodzeń. Dla części osób pozostających bez pracy barierą zatrudnienia są kwestie związane z dojazdem do potencjalnego miejsca pracy lub brak realnych możliwości zmiany miejsca zamieszkania z uwagi na wysokie koszty związane z wynajmem mieszkania.

Konfederacja Lewiatan