Biznes chce pomóc w przygotowaniu Krajowej Strategii Modernizacji Budynków

Kilkanaście organizacji, m.in. Konfederacja Lewiatan zaproponowało polskiemu rządowi współpracę w przygotowaniu aktualizacji Krajowej Strategii Modernizacji Budynków.

Zdaniem przedstawicieli biznesu istnieje konieczność uwzględnienia w strategii szczególnie modernizacji budynków jednorodzinnych, w których mieszkają osoby najuboższe (np. obszary Wschodniej Polski), które do tej pory były praktycznie wykluczone ze wszystkich programów wsparcia.

W strategii powinny zostać uwzględnione przedsięwzięcia ważne dla budynków jednorodzinnych, w których mieszka połowa Polaków i które, jak wynika z badań, w 70% są budynkami nieocieplonymi lub ocieplonymi zdecydowanie zbyt cienkimi warstwami izolacji.
Z modernizacją budynków (tj. m.in. z izolacją ścian i dachu, wymianą okien i drzwi, wymianą źródła ciepła i modernizacją instalacji), w tym jednorodzinnych, nie są związane jedynie koszty. Jej efektem są też pozytywne rozwiązania dotyczące m.in. jakości powietrza, zmniejszenia ubóstwa energetycznego i poprawy jakości życia, czy miejsc pracy.

Propozycje współpracy zadeklarowali:
Stowarzyszenie Instytut Ekonomii Środowiska-Inicjatywa Efektywna Polska5
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE)
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
Konfederacja Lewiatan
Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE)
Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE)
Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope Polska
Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń (SSO)
Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska" (SAPE-Polska)
Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO)
Związek Pracodawców „Polskie Szkło"
Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting"

Konfederacja Lewiatan