Konsultacje - wsparcie na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia MAC ws udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Nowe rozporządzenie wdroży ramy prawne dla wsparcia udzielanego w ramach działania 2.4 programu Polska Cyfrowa o nazwie „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego". W projekcie rozporządzenia określono przede wszystkim:

-        rodzaj wspieranych projektów: tworzenie usług i aplikacji cyfrowych wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego,

-        rodzaj wsparcia: bezzwrotne, jako pomoc de minimis lub pomoc regionalna,

-        potencjalnych beneficjentów: małe i średnie przedsiębiorstwa,

-        definicje,

-        wydatki kwalifikowane do wsparcia.

 

Zgodnie z informacją z Oceny skutków regulacji, dofinansowanie UE do działania 2.4 to 10 mln EUR, planowana liczba dofinansowanych w działaniu projektów to 44-70, przy średniej wartości dofinansowania projektu ok 600 tys. zł.

 Informacje o samym działaniu 2.4 można znaleźć również w PO Polska Cyfrowa.

 Uwagi do projektu rozporządzenia prosimy zgłaszać na adres ldyba@konfederacjalewiatan.info do 11 lutego br.

 Projekt rozporządzenia, uzasadnienie i ocena skutków regulacji znajdują się na niniejszej stronie.