Forum Młodych Lewiatan otwiera nowe oddziały

Jeżeli widzisz potrzebę aktywnego włączenia się w działania wspierające młodych wchodzących na rynek pracy, jeśli poszukujesz okazji do współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, jeśli chcesz budować relacje z lokalnymi urzędnikami, realizując projekty dla ludzi młodych, załóż oddział Forum Młodych Lewiatan w swoim województwie! Poszukujemy osób młodych, pełnych energii i odpowiedzialnych, które chciałby aktywnie kształtować swoje otoczenie.

Nowy oddział Forum Młodych Lewiatan to doskonała okazja do:

• rozwijania swoich kompetencji zawodowych,
• współpracy z Regionalnym Związkiem Pracodawców,
• uczestniczenia w projektach o zasięgu ogólnopolskim,
• zarządzania projektami regionalnymi,
• budowania sieci kontaktów,
• udziału w konferencjach i spotkaniach realizowanych przez Konfederację Lewiatan i naszych partnerów,
• konsultowania projektów dla ludzi młodych realizowanych w twoim regionie.

Forum Młodych Lewiatan to organizacja, która działa w oparciu o współpracę i dialog pomiędzy organizacjami pozarządowymi, firmami i instytucjami państwowymi, których obszarem działalności jest przedsiębiorczość i rozwiązywanie bieżących problemów ludzi młodych. To ludzie z pasją i wizją, którzy zachęcają młodych, aby wzięli los w swoje ręce, jasno wytyczali cele, a następnie świadomie i efektywnie je realizowali. Jesteśmy dowodem na to, że dzięki współpracy można działać i odnieść sukces.

Działamy obecnie w 4 regionach:
• Region Mazowiecki
• Region Świętokrzyski
• Region Lubelski
• Region Warmińsko- Mazurski


Realizujemy takie projekty jak:
• Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - największe wydarzenie promujące przedsiębiorczość
• Young Business Travel - lekcje przedsiębiorczości dla uczniów szkół podstawowych
• Talk about - budowanie partnerstwa regionalnych organizacji młodzieżowych
• Cztery Pory Roku - warsztaty dla absolwentów poszukujących ofert pracy
• Mentor Day - spotkania z przedsiębiorcami
• Szpilki w biznesie - spotkania z kobietami, które osiągnęły sukces w biznesie
• Konferencje i debaty - wydarzenia związane z tematyką ludzi młodych na rynku pracy, programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w Starcie" i „Gwarancji dla Młodzieży".

Zbuduj zespół Forum Młodych Lewiatan w Twoim województwie! Wyślij swoje CV na adres regiony@fmlewiatan.pl w temacie wpisując nazwę województwa.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem roli koordynatora.