Czy powstanie nowa unijna „strategia alkoholowa”?

W środę 29 kwietnia br. podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu posłowie zagłosowali za rezolucją wzywającą do rewizji unijnej strategii alkoholowej z 2006 roku. To być może początek zmian, które uderzą w producentów i sprzedawców alkoholi.

W rezolucji zwrócono uwagę na potrzebę lepszego oznaczania produktów alkoholowych, w szczególności zobowiązania producentów do podawania wartości kalorycznej i składu na etykietach. W tekście znalazło się też wezwanie do działań prewencyjnych lepiej uświadamiających skutki spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży i kierowców. Oprócz zbierania wiarygodnych danych, ulepszenia prewencji oraz terapii, posłowie wzywają państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz ochrony młodych ludzi przed alkoholem. W tym celu Parlament Europejski zdecydowanie popiera monitorowanie wpływu reklamy alkoholu na młodzież, ograniczanie reklamy napojów oraz sprzedaży alkoholu przez internet. Zdaniem europosłów kraje członkowskie powinny także rozważyć wprowadzenie minimalnych limitów cenowych na produkty alkoholowe.

Stanowisko PE w połączeniu z debatą, która miała miejsce tydzień wcześniej przy okazji nieformalnego spotkania ministrów ds. zdrowia w Rydze, może stanowić impuls legislacyjny dla Komisji Europejskiej. Ministrowie wskazali na konieczność obniżenia spożycia napojów alkoholowych proponując konkretne środki, w tym m.in. ceny minimalne i podwyższenie podatku oraz restrykcje w dostępności do produktów alkoholowych.

- "Unia Europejska zdobyła doświadczenie we wdrażaniu istniejącej strategii, która powinna zostać odnowiona. Nasze priorytety to: ochrona młodzieży, walka z problemem prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, ograniczenie szkód spowodowanych nadmiernym spożywaniem alkoholu, wzrost świadomości społecznej i zbieranie wiarygodnych danych" - skomentował łotewski minister zdrowia  Guntis Belevics. Potwierdził także, że co najmniej 20 delegacji wyraziło zbieżne poglądy. 

Zarówno posłowie, jak i ministrowie zarzucają KE brak aktualizacji strategii, która oczekiwana była już w 2013 roku. Także Plan Prac KE na 2015 rok nie zakłada rewizji tej strategii. Zdaniem przedstawicieli PE i Rady, Komisja nie przedstawiła wystarczających powodów, dla których zdecydowała się odłożyć te prace.

Aktualnie alkohol jest wyłączony spod unijnych zasad dotyczących informacji odżywczych na produktach spożywczych. Obowiązująca strategia skupia się na negatywnych skutkach nadużycia alkoholu,  poruszając np. kwestię szkodliwych wzorców czy kierowanie reklam do najbardziej zagrożonych grup.

Popieramy wszelkie wysiłki skierowane na ograniczenie spożycia alkoholu przez grupy wyższego ryzyka oraz walkę z negatywnymi skutkami jego nadużywania. Uważamy jednak, że wszelkie kroki legislacyjne powinny być poprzedzone wnikliwą analizą proponowanych działań i ich konsekwencji ekonomicznych. W szczególności niepokojące są postulaty wprowadzenia ceny minimalnej na produkty alkoholowe.