Tematy do omówienia przez Radę Rynku Pracy w 2015 r.

Przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej powołano 18 grudnia 2014 r. nowe ciało opiniodawczo- doradcze o nazwie Rada Rynku Pracy.

W skład Rady weszło dwóch przedstawicieli Konfederacji Lewiatan: Anna Karaszewska oraz dr Grzegorz Baczewski, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan, który został także powołany na Wiceprzewodniczącego Rady Rynku Pracy. Na pierwszym posiedzeniu wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących oraz ustalono wstępne założenia programu prac na przyszły rok. Spotkania Rady oprócz spraw bieżących mają być także poświęcone omówieniu wybranych, najważniejszych tematów dotyczących wyzwań, przed którymi stoi polski rynek pracy. Ustalono, że tematy te zostaną zgłoszone prze członków Rady do 15 stycznia 2015 r. W związku z tym prosimy zainteresowane osoby lub firmy o przesyłanie propozycji takich tematów do 14 stycznia 2015 r. na adres: gbaczewski@konfederacjalewiatan.info

Konfederacja Lewiatan