Konsultacje projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało do konsultacji projekt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017, który przedstawia działania rządu na najbliższe trzy lata w obszarze rynku pracy i zatrudnienia. Termin konsultacji jest krótki 10.01.2014 r., dlatego prosimy zainteresowane osoby lub firmy o jak najszybsze przesyłanie uwag do projektu na adres: gbaczewski@konfederacjalewiatan.info

Link do projektu KPDZ/2015-2017 znajduje się poniżej:
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-i-inne/rajowegolanuziaanarzeczatrudnienianalata2015-2017/

Konfederacja Lewiatan