Weto w sprawie Lex TVN dobre dla Polski

• Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę Lex TVN i skierował ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia.
• Przedsiębiorcy oczekiwali takiej decyzji, ponieważ ustawa była szkodliwa dla gospodarki i pluralizmu w mediach - uważa Konfederacja Lewiatan.

Prezydent w swoich wcześniejszych wypowiedziach dawał do zrozumienia, że ustawy w takim kształcie nie zaakceptuje. Dobrze więc, że słowa dotrzymał. Wśród argumentów przemawiających za wetem wymienił m.in. naruszenie umowy z USA o wzajemnych stosunkach gospodarczych i handlowych oraz kwestie pluralizmu medialnego i wolności słowa.

- Cieszymy się, że prezydent zawetował ustawę medialną. Takiej decyzji oczekiwaliśmy. Podkreślaliśmy, że wejście w życie przepisów uchwalonych przez Sejm, zwiększyłoby ryzyko utraty zaufania inwestorów do Polski ponieważ za kilka miesięcy mogłaby zniknąć z rynku firma, która zdecydowała się zainwestować u nas ogromny kapitał. Byłoby bardzo prawdopodobne, że w przyszłości zanim jakakolwiek amerykańska firma zainwestuje w Polsce choćby jednego dolara zastanowi się dziesięć razy. To byłby też sygnał ostrzegawczy dla potencjalnych inwestorów zagranicznych z innych państw, że inwestycje w naszym kraju obarczone są dużym ryzykiem. Ostrzegaliśmy również, że nowa ustawa medialna zniszczy pluralizm debaty publicznej i zagrozi wolności słowa, bo uderzy bezpośrednio w jednego z wiodących, niezależnych nadawców telewizyjnych. Tymczasem Polska potrzebuje niezależnych mediów i stabilnej ochrony własności prywatnej - mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan