Budżet 2021. Niepokoi rosnące zadłużenie państwa

• Sejm uchwalił dzisiaj budżet na 2021 rok. Zakłada on deficyt w wysokości 82,3 mld zł.
• Konfederacja Lewiatan ostrzega przed rosnącym i osiągającym niebezpieczny poziom zadłużeniem państwa.W tym roku Polska zadłużyła się, aby ratować gospodarkę przed negatywnymi skutkami pandemii Covid-19. Nasz deficyt finansów publicznych będzie prawdopodobnie jednym z najwyższych w UE. Brak pomocy dla przedsiębiorstw mógłby jednak oznaczać bankructwa, przejęcia osłabionych polskich firm, wyższe bezrobocie oraz powrót zjawiska emigracji Polaków.

Przyszły rok rozpoczniemy z wysokim długiem i tylko nieznacznie zredukujemy tempo zadłużania się. Nie możemy sobie jednak pozwolić na dalsze, niekontrolowane powiększanie długu, bo w dłuższej perspektywie zaszkodzi to gospodarce i przedsiębiorstwom.- Nawet w latach najlepszej koniunktury Polsce nie udało się stworzyć nadwyżki budżetowej. Zmarnowano szansę na znaczące obniżenie długu, czego konsekwencją jest ograniczona przestrzeń do zadłużania się w kryzysie. Przy zadłużeniu efektywnie przekraczającym konstytucyjne 60% PKB fundamentalne znaczenie ma to, jaki jest jego cel. Polska potrzebuje inwestycji w gospodarkę i utrzymanie miejsc pracy oraz zdolności do generowania dochodu narodowego, żeby spłacać dług i budować trwałe podstawy wzrostu. Wymaga to tworzenia wartości dodanej, koncentrowania się na najbardziej rokujących branżach. Należy za to unikać dalszego wzrostu fiskalizmu i obciążeń dla firm, które będą dławić gospodarkę w okresie, kiedy potrzebuje ona najbardziej oddechu - mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan