KE publikuje przewodnik celny o skutkach Brexitu

Komisja Europejska opublikowała na swoich stronach przewodnik o stawkach i procedurach celnych, które będą obowiązywać w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy. W przypadku braku takiego porozumienia, po 29 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo będzie traktowane jako państwo trzecie, a w wymianie handlowej będą obowiązywały zasady Światowej Organizacji Handlu.

Komisja Europejska, odpowiadając na postulaty przedsiębiorców, zaprezentowała obszerny materiał dotyczący reżimu celnego, który będzie obowiązywał w przypadku tzw. twardego Brexitu. Zawarto w nim opis okoliczności, które powodują ekspozycję przedsiębiorstwa na skutki Brexitu oraz listę rekomendowanych działań, które firmy powinny podjąć do 29 marca 2019 r..

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez umowy będzie miało wpływ na przedsiębiorstwa, które sprzedają towary do Zjednoczonego Królestwa lub świadczą usługi na rzecz klientów w tym kraju, kupują towary od przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii lub otrzymują świadczone przez nie usługi lub transportują towary przez terytorium brytyjskie.

Przewodnik dostępny jest w serwisie internetowym Komisji Europejskiej pod tym adresem:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-pl

Konfederacja Lewiatan