Konsultacje ustawy o podatku od towarów i usług

Przekazujemy do konsultacji projekt z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

 


 

termin zgłoszenia uwag

8 marca 2018 r.

tytuł projektu

Projekt z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

główne
zmiany/przepisy

1.       wprowadzenie ograniczeń w wystawianiu faktur VAT do paragonów; możliwość wystawienia faktury VAT do paragonu możliwa będzie pod warunkiem, że na paragonie dokumentującym sprzedaż wydrukowany będzie numeru NIP nabywcy;

2.       modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu;

3.       wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego
w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez podatników dokonujących obrotu sprzętem elektronicznym i elektrycznym;

4.       dostosowanie przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wprowadzonych w odpowiednich przepisach dotyczących podatków dochodowych;

5.       dostosowanie niektórych przepisów do wprowadzanego od
1 stycznia 2018 r. obowiązku składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i braku możliwości składania w tej formie wraz z deklaracją innych dokumentów;

6.       doprecyzowanie przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE;

7.       wyłączenie możliwości stosowania kaucji gwarancyjnej przez podmioty nowo powstałe;

  1. obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej;

autor projektu

Ministerstwo Finansów  

data publikacji projektu

27 lutego 2018 r.

link do projektu

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701/katalog/12493596#12493596

ekspert prowadzący

Przemysław Pruszyński, ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

dodatkowe informacje

Możliwe spotkanie ws. proponowanych zmian.