Rozporządzenie ministra sprzeczne z prawem energetycznym

Koncepcja ograniczenia niskiej emisji (smogu) poprzez zachęcanie do korzystania z ogrzewania elektrycznego lub samochodów elektrycznych jest jak najbardziej słuszna. Natomiast sposób rozliczeń, w tzw. taryfie grzewczej, jest obarczony wadami prawnymi i budzi wątpliwości - napisał Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan, oceniając rozporządzenie ministra energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Arbitralny sposób ustalenia zasad rozliczeń w nowej grupie taryfowej jest całkowicie oderwany od podstawowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf tj. kalkulowania na podstawie uzasadnionych kosztów przypisanych do danej grupy taryfowej i oczekiwanej (uzasadnionej) marży sprzedawcy.

Proponowana konstrukcja zapisów rozporządzenia taryfowego może być sprzeczna z prawem energetycznym w zakresie zabronionego subsydiowania skrośnego (żeby ciepło było tańsze w jednym mieście, np. Warszawie musi być droższe w innym, np. Suwałkach).

Wprowadzenie nowej grupy taryfowej spowoduje masową migrację klientów z istniejących grup taryfowych do nowej, nawet jeżeli odbiorca nie będzie miał ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo samochodu elektrycznego. Analogicznie stanie się z innymi produktami, łączącymi np. sprzedaż energii elektrycznej z dodatkowymi usługami - tu też klienci przejdą do tej grupy, gdyż jest ona znacznie poniżej kosztów zakupu energii na rynku i z tego powodu bezkonkurencyjna.

Zastanawia zasadność wprowadzenia tego rozwiązania w środku okresu grzewczego, kiedy żaden odbiorca nie może pozwolić sobie na jakąkolwiek zmianę sposobu ogrzewania.
Poważne wątpliwości budzi zachęcanie odbiorców do zwiększonego zużycia energii na potrzeby ogrzewania pomieszczeń w sytuacji, gdy budynek mieszkalny nie został poddany termomodernizacji i nie spełnia obecnie obowiązujących wymogów w zakresie izolacji termicznej.

Na innych rynkach krajów UE, np. w Niemczech, funkcjonuje model, w którym dostarczanie energii elektrycznej dla celów ogrzewania odbywa się za pośrednictwem oddzielnego układu zasilającego, osobno opomiarowanego i wyłącznie w godzinach poza szczytem.

Zmiana ogrzewania na elektryczne będzie wymagała rozbudowy przyłącza i modernizacji sieci wewnętrznej klienta.

Konfederacja Lewiatan