Wyjazdowe posiedzenie członków Lewiatana w Ossie

Ponad 170 przedstawicieli naszych firm i zaproszonych gości dyskutowało przez dwa dni o najważniejszych wydarzeniach gospodarczych i politycznych w Polsce oraz w Europie.

Coroczne spotkanie władz i firm członkowskich Konfederacji Lewiatan w Ossie, które odbyło się w dniach 27-29 listopada, zgromadziło ponad 170 uczestników.

Pierwszego dnia odbyło się posiedzenie Rady Głównej. Jednym z głównych punktów spotkania było podsumowanie działań Konfederacji Lewiatan w 2015 roku oraz przedstawienie planów na nadchodzący 2016 rok. Dokonano także dwóch zmian w składzie osobowym Rady. Miejsce poprzedniego prezesa zarządu firmy T-Mobile Miroslava Rakowskiego zajął obecny prezes Adam Sawicki. Miejsce Andrzeja Szczepka zajął nowy prezes zarządu firmy Wielton, Mariusz Golec.

Ponadto Rada Główna przyjęła sprawozdanie dotyczące nowych firm, które przystąpiły do konfederacji Lewiatan w ostatnich kilku miesiącach, m.in: UPC Polska, Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Przy okazji uroczyście powitano także obecne w Ossie nowe firmy członkowskie: MM Prime TFI, Spółdzielnia Pracy Muszynianka, PTE Allianz Polska, Erbud i Enel-Med.

Po spotkaniu Rady Głównej odbył się panel przedsiębiorców i ekonomistów poświęcony obecnej sytuacji gospodarczej i prognozom na przyszły rok. Kondycję firm i poszczególnych sektorów zgromadzonym gościom przybliżyli: Jakub Borowski, Stanisław Kluza, Adam Rozwadowski, Andrzej Rzońca, Katarzyna Łakińska i Paweł Smoleń.

Po kolacji dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z Piotrem Dudą, przewodniczącym NSZZ Solidarność. Pomimo późnej pory dyskusja zgromadziła 150 osób i trwała do północy. Wydarzenie to potwierdza, jak ważny i potrzebny wszystkim jest dialog pomiędzy przedsiębiorcami i związkami zawodowymi.

Drugi dzień spotkania w Ossie rozpoczęły warsztaty poświęcone następującym tematom:
• Podatki - co się zmieniło i co nas czeka w 2016? (prowadzący: Rafał Iniewski, Andrzej Nikończyk i Przemysław Pruszyński reprezentujący Radę Podatkową Konfederacji Lewiatan)
• Prawo pracy, rynek pracy - zmiany (z udziałem Jacka Męciny - doradcy Zarządu Konfederacji Lewiatan i Grażyny Spytek-Bandurskiej nadzorującej prace Rady Dyrektorów Personalnych)
• Mediacje gospodarcze - konflikt i co dalej - lepiej się sądzić czy mediować? (seminarium prowadzone przez: Magdalenę Garbacz-Kajda - Prawnika Korporacyjnego Konfederacji Lewiatan oraz Małgorzatę Miszkin-Wojciechowską i Romana Rewalda z Centrum Arbitrażu i Mediacji)

W sobotę pierwsza sesja plenarna poświęcona była nowej ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Jacek Męcina, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan i Grzegorz Baczewski, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy przedstawili zmiany w dialogu społecznym w Polsce, założenia nowej ustawy, harmonogram prac Rady Dialogu Społecznego i powoływania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w naszym kraju.

Na koniec porannej części sobotniego spotkania odbyło się posiedzenie Rady Regionów Konfederacji Lewiatan, podczas którego omówiono nowe zasady dialogu społecznego na szczeblu regionalnym, plany działania regionalnych związków zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan na 2016 rok oraz współpracę z biurem Konfederacji Lewiatan i związkami branżowymi. W spotkaniu udział wzięło 22 prezesów i przedstawicieli biur z 15 związków regionalnych Konfederacji Lewiatan, przedstawicieli biura Konfederacji Lewiatan oraz zaproszeni goście.

Popołudniowe dyskusje toczyły się wokół nowej rzeczywistości politycznej związanej ze zmianą w obozie władzy (sesje: Zrozumieć Polskę i Polaków, Krajobraz po wyborach oczami publicystów, Europa i Świat 2016). Z pomocą ekspertów - socjologów i politologów, publicystów oraz polityków nasi goście próbowali zrozumieć, co tak naprawdę wydarzyło się w Polsce w trakcie ostatnich wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Gorące dyskusje toczyły się także wokół tematyki międzynarodowej - uchodźców, terroryzmu oraz polskiej polityki zagranicznej.

Drugi dzień zakończyła tradycyjnie uroczysta kolacja, podczas której z recitalem wystąpiła Katarzyna Groniec.

Podobnie jak podczas poprzedniego spotkania władz i firm członkowskich Konfederacji Lewiatan, które odbyło się w marcu w Krynicy, wśród uczestników mieliśmy sporą grupę dzieci. Dla najmłodszych przygotowany został specjalny program animacyjny obejmujący zabawy na basenie, placu zabaw, gry, zajęcia plastyczne, kręgle i bilard. Wykwalifikowane opiekunki na stałe współpracujące z hotelem Ossa miały nie lada wyzwanie, gdyż najmłodsi uczestnicy spotkania wykazywali się energią od rana do samego wieczora.

Konfederacja Lewiatan