Wyjątkowy grudzień na rynku pracy

Na koniec grudnia 2014 roku stopa bezrobocia wyniosła 11,5 proc. - szacuje resort pracy. W listopadzie było to 11,4 proc.

Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan

W grudniu 2014 r. stopa bezrobocia wzrosła w stosunku do listopada tylko o 0,1 pkt. proc. Zarejestrowanych bezrobotnych było 1 mln 825,8 tys., czyli zaledwie o 26 tys. więcej niż przed miesiącem. Tak niski przyrost poziomu bezrobocia w grudniu jest ewenementem na polskim rynku pracy. Ze względu na tzw. efekt sezonowości wynikający z ograniczenia aktywności w niektórych sektorach gospodarki oraz w związku z kończeniem się części programów rynku pracy stopa bezrobocia w grudniu zazwyczaj wyraźnie rosła. Tym razem wzrost jest minimalny. Taka sytuacja ostatni raz miała miejsce w Polsce w 2007 roku, kiedy stopa bezrobocia w grudniu była taka sama jak w listopadzie (11,2 proc.). Było to zatem zaraz przed najlepszym dla zatrudnienia rokiem 2008. Oby był to dobry prognostyk na rok 2015. Wskazywać mogła by na to znaczna liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy. Wyniosła ona niemal 55 tys., prawie o 1/5 więcej niż przed rokiem.

Konfederacja Lewiatan