VII Konferencja dla Budownictwa, Ossa

To jedno z największych w ciągu roku spotkań branży budowlanej organizowane od 2009 r. Przez te kilka lat konferencja stała się ważnym forum dyskusji i wymiany myśli o sprawach najistotniejszych dla branży budowlanej. W tym roku jest organizowana przy współudziale największych organizacji branżowych: Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, SARP, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Związku Banków Polskich, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
W programie m.in:
 - Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej UE - prognozy makroekonomiczne,
 - Wyniki budownictwa oraz prognozy dla branży na lata 2015-2020,
 - Publiczne inwestycje budowlane - efektywna i terminowa realizacja wobec gwarancji oczekiwanego poziomu jakości
 - Najniższa cena a koszt życia obiektu budowlanego; 10-letnie gwarancje w budownictwie
 - Ocena Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 i propozycje nowelizacji,
 - Dlaczego przedsiębiorcy nie są traktowani jako partnerzy? Czy projektowane Prawo dz. gospodarczej to zmieni - powierzenie zadań publicznych organizacjom pozarządowym
- Partnerstwo publiczno-prywatne jako warunek dalszego rozwoju po zakończeniu III perspektywy finansowej,
 - Jaka Polska w jakiej Unii Europejskiej? - debata wieczorna z udziałem czołowych polskich ekonomistów

Ponadto m.in. warsztaty szkoleniowe:
 - Czy warto profilować Klienta? - czyli czy ważna jest grupa docelowa
 - Dlatego iskrzy pomiędzy inspektorami Nadzoru Budowlanego a przedsiębiorcami? Praktyka stosowania Ustawy o wyrobach budowlanych oraz Rozporządzenia 305/2011
 - Plany remontowe Polaków w perspektywie najbliższego roku
 - Wzorowe specyfikacje w zamówieniach publicznych inwestycji budowlanych
- Porozumienie wzbogaca, czyli jak zwyciężać dzisiaj, by jutro można dalej prowadzić ze sobą biznes
- Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii - skutki dla branży i cen w budownictwie mieszkaniowym

W konferencji co roku biorą udział nie tylko eksperci, ale przede wszystkim osoby podejmujące strategiczne decyzje w ramach przedsiębiorstwa: prezesi, dyrektorzy generalni, handlowi, finansowi i marketingu - Ci, którzy na co dzień spotykają się trudnościami efektywnego funkcjonowania w branży budowlanej. Ważne jest, aby wykorzystać forum Konferencji do rozmowy z przedstawicielami administracji publicznej i wspólnie w dialogu szukać rozwiązań służących rozwojowi tego sektora.
Szczegóły i pełen program VII Konferencji dla Budownictwa znajdą Państwo na stronie www.dlabudownictwa.pl
Prosimy o rezerwację terminu i zapraszamy do wzięciu udziału w tym wydarzeniu.

Konfederacja Lewiatan