Sytuacja młodych na rynku pracy

23 marca br. odbyło się inauguracyjne spotkanie w sprawie projektu zainicjowanego przez Konfederację Lewiatan, dotyczącego sytuacji młodych ludzi na rynku pracy.

Wzięli w nim udział przedstawiciele firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w projekcie. Wśród gości byli reprezentanci: Adamedu, Nestle, Orange, Tesco, PGNIG Termika, Europejskiego Funduszu Leasingowego, Laboratorium Dr Ireny Eris oraz przedstawiciele Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody i Forum Młodych Konfederacji Lewiatan.

Zgłoszone firmy w ramach swojej aktywności podejmują szereg bardzo cennych inicjatyw na rzecz wspomagania młodych ludzi we wchodzeniu na rynek pracy. Począwszy od współpracy z młodzieżą na etapie gimnazjum, szkoły zawodowej, poprzez licea, studia, a kończąc na absolwentach uczelni wyższych.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad wypracowaniem formuły współpracy, która miałaby doprowadzić do stworzenia skutecznych narzędzi nakierowanych na wspomaganie młodych ludzi we wchodzeniu na rynku pracy.

Konfederacja Lewiatan