Przedsiębiorcy oczekują rozważnej polityki gospodarczej

Mamy nadzieję, że po karnawale kampanii wyborczej, która rządzi się swoimi prawami, nastąpi czas pracy. Przed Polską stoją wielkie wyzwania, m.in. sformułowanie wieloletniej strategii polityki przemysłowej, czy zapewnienie równowagi finansów publicznych. Pracodawcy oczekują na jak najszybsze utworzenie rządu i expose premier. Przedsiębiorcy, potrzebują pewności co do kierunków polityki gospodarczej i stabilności w decyzjach strategicznych - podkreśla Konfederacja Lewiatan.

Prawo i Sprawiedliwość obejmuje rządy w czasie dobrej sytuacji gospodarczej i wewnętrznej Polski. Dotychczasowy rząd przygotował dość zrównoważony budżet państwa, chociaż w naszej ocenie deficyt powinien być niższy, rozpoczyna się wydawanie środków z funduszy europejskich, które mamy do dyspozycji do 2020 r., Komisja Europejska zdjęła z Polski procedurę nadmiernego deficytu, a bezrobocie osiągnęło rekordowo niski poziom - 7 % według danych Eurostatu.

Jednocześnie wiele zagrożeń gospodarczych płynie z zewnątrz - wciąż nierozwiązany pozostaje konflikt rosyjsko ukraiński, trwa największy napływ uchodźców do Europy z krajów Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki, spowalaniająca gospodarka chińska i innych tygrysów azjatyckich może się odbić na kondycji gospodarki niemieckiej, a to wpłynie na stan gospodarki w Polsce. W UE trwają negocjacje dotyczące polityki klimatycznej, dyskusje o jednolitym rynku, sytuacji w Grecji i potencjalnym wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. To wszystko tworzy napięcia, które wymagają rozważnej polityki gospodarczej w Polsce i odpowiedzialnej polityki zagranicznej, które zapewnią stabilne funkcjonowanie Polski i gospodarki.

Konfederacja Lewiatan liczy na to, że po karnawale kampanii wyborczej, która rządzi się swoimi prawami, nastąpi - jak zresztą mówił prezes PiS - Jarosław Kaczyński - czas pracy. Bo, pomimo dobrej sytuacji gospodarczej, przed Polską są wielkie wyzwania - sformułowanie wieloletniej strategii polityki przemysłowej, stworzenie lepszych niż do tej pory warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, zachęcanie kapitału zagranicznego do dalszych inwestycji, zapewnienie równowagi finansów publicznych, modernizacja sektora energetycznego i rozwiązanie problemów górnictwa węgla kamiennego, dostosowanie prawa zamówień publicznych do unijnej dyrektywy, zabieganie o zmianę systemu handlu emisjami, w końcu reforma służby zdrowia, uproszczenie systemu podatkowego. Wciąż długa pozostaje Czarna Lista Barier rozwoju przedsiębiorczości tworzona przez Lewiatana. A to tylko część wyzwań.

Mamy nadzieję, że postulaty przedstawiane w trakcie kampanii, które uderzają w gospodarkę, a tym samym ograniczą tworzenie miejsc pracy i zmniejszą możliwości inwestycyjne przedsiębiorców, nie będą realizowane. Oczekujemy, że nowy rząd nie zwiększy deficytu finansów publicznych, co naraziłoby Polskę na konflikt z Unią Europejską i ponowne nałożenie na nasz kraj procedury nadmiernego deficytu. Poważnie traktujemy zapowiedzi zwycięskiego ugrupowania, że chce wspierać polskich przedsiębiorców, stwarzając dla nich lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Mamy nadzieję, że te zapowiedzi nie pozostaną pustymi obietnicami.

Oczekujemy na jak najszybsze sformowanie rządu i expose. Na Prawo i Sprawiedliwość spada ogromna odpowiedzialność za przyszłość polskiej gospodarki. Przedsiębiorcy, dzięki którym ostatnie 26 lat było pasmem sukcesów, potrzebują pewności co do kierunków polityki gospodarczej i stabilności w decyzjach strategicznych.

Konfederacja Lewiatan będzie zabiegać w dalszym ciągu o lepsze warunki dla działalności firm w Polsce. W ogłoszonym „Manifeście Polska 2025" wskazaliśmy ambitne cele, które nie pozwolą zmarnować dorobku minionych lat. Naszą ambicją powinno być, aby w ciągu 10 lat PKB wzrósł o 50 proc., skala ubóstwa zmniejszyła się o połowę, a Polska znalazła się w strefie euro.
Liczymy na to, że powołana przez Prezydenta tydzień temu Rada Dialogu Społecznego, stanie się miejscem, w którym rząd będzie przedstawiał i uzgadniał z partnerami społecznymi propozycje i postulaty.

Konfederacja Lewiatan