Podsumowanie Rady Różnorodności

30 listopada 2015 r. odbyło się ostatnie tegoroczne spotkanie Rady Różnorodności z cyklu spotkań poświęconych kwestii zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Tym razem w ramach spotkania Rady skupiliśmy się na argumentach biznesowych przemawiających
do osób decyzyjnych w firmach na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Analizie poddane zostały korzyści biznesowe - zarówno te finansowe, jak i pozafinansowe - wynikające z posiadania wśród zatrudnionych pracowników/pracownic osób
z niepełnosprawnościami.

W wyniku wymiany doświadczeń i opinii osób uczestniczących w spotkaniu Rady przygotowano listę korzyści biznesowych wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami: lista korzyści

Warto także podkreślić, że w przypadku grupy pracowników, jaką są osoby z niepełnosprawnościami, firmy mogą dokonać prostej symulacji finansowej, obliczając jakie koszty ponoszą z tytułu niezatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz jakie środki pozyskać mogą w celu zwiększenia zatrudnienia osób z tej grupy. Należy jednak podkreślić, że pracodawcy częściej podkreślają korzyści pozafinansowe wynikające z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Korzyści te zdecydowanie częściej wskazywane są przez te firmy, które już zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Podmioty te posiadają bowiem praktyczne doświadczenie, które znacząco podważa stereotypy oraz mity związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami. Niestety, firmy które w sposób nieodpowiedzialny i niezorganizowany przystąpiły do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami mogą utwierdzać się w przekonaniu, że decyzja ta nie była słuszna. W tym przypadku złe doświadczenia kształtują negatywne podejście do kwestii zatrudnienia osób niepełnosprawnościami w większym stopniu niż brak doświadczeń w tym zakresie. Potwierdza to zarazem potrzebę współpracy z organizacjami eksperckimi, które wspierać mogą firmy w poszukiwaniu i wdrażaniu w miejsce pracy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Konfederacja Lewiatan