Obietnice, półprawdy i nieprawdy - podatki sieci handlowych

W pierwszej debacie telewizyjnej poprzedzającej drugą turę wyborów prezydenckich Andrzej Duda złożył obietnicę, że będzie zabiegał o opodatkowanie wielkich zagranicznych sieci handlowych. Wcześniej, w trakcie kampanii wyborczej, wielokrotnie podkreślał, że firmy z kapitałem zagranicznym w ogóle płacą za niskie podatki, a ogromne zyski wyprowadzają z Polski.

Wartość sprzedaży zagranicznych sieci handlowych wynosiła w ubiegłym roku ok. 220 - 230 mld zł (53 proc. rynku handlu wielkopowierzchniowego, reszta przypadała na polskie sieci handlowe i niezależne firmy, ok. 12 - 15 proc.).

- Zagraniczne sieci handlowe zapłaciły w 2014 roku ok. 4 mld zł podatku CIT i ok. 5 mld zł PIT. Prawie 24 mld zł pochodziło z VAT. Przeczy to więc tezie, że unikają one płacenia podatków - mówi Maria Andrzej Faliński, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

W zagranicznych sieciach handlowych pracuje obecnie ok. 500 tys. osób. Umowy terminowe (sezonowe) stanowią ok. 22-23 proc., przy średniej krajowej 27 proc. W ciągu ostatnich trzech lat najniższe wynagrodzenie w sklepach wielkoprzemysłowych wzrosło z 1700 zł do 2200 zł. Najniższe wynagrodzenie w sieciach było o ok. 30 proc. wyższe niż w tradycyjnym handlu. W ubiegłym roku otwarto 400 nowych sklepów. Od 1995 roku zagraniczne sieci handlowe zainwestowały w Polsce 45 mld euro.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika również, że w 2013 roku większość podmiotów z kapitałem zagranicznym płaciła w Polsce wyższe podatki niż podmioty bez kapitału zagranicznego. Miały one też wyższą efektywną stopę podatkową, która wynosiła 16 proc. Dla firm bez kapitału zagranicznego było to 13,9 proc. Każde 1000 zł przychodu firm z kapitałem zagranicznym generowało wyższy podatek dochodowy.
Podatek dochodowy zapłacony w 2013 roku przez podmioty z kapitałem zagranicznym i bez kapitału zagranicznego wyniósł ogółem 19,3 mld zł. Firmy z kapitałem zagranicznym zapłaciły ponad 40 proc. tego podatku, mając ponad 24 proc. udział w grupie firm, które wykazały zysk brutto. Z kolei firmy bez kapitału zagranicznego zapłaciły prawie 60 proc. tego podatku, przy udziale 75 proc. w grupie firm, które odnotowały zysk brutto.

29 proc. firm z kapitałem zagranicznym nie wypracowało zysku brutto. W przypadku firm bez kapitału zagranicznego zysku brutto nie miało 17 proc.

 

Inne artykuły z tej serii:

Obietnice, półprawdy i nieprawdy. Polacy nie będą pracować do śmierci 

Obietnice, półprawdy i nieprawdy. Płace realne wzrosły o 48 proc. 

Opodatkowanie aktywów banków - czy znowu chodzi o wsparcie SKOK-ów?