Konsultacje Dyrektywy ws. zbliżenia przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług COM(2015) 615

W związku z konsultacjami projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług COM(2015) 615, Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Konfederacji Lewiatan z prośbą o przekazanie swojego stanowiska do projektu.

Dyrektywa ma na celu zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług. Zawarte w niej rozwiązania mają przyczynić się do poprawy właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, a także do usunięcia barier dla swobodnego przepływu dostępnych produktów i usług oraz zapobiegania powstawaniu takich barier.

W załączeniu przesyłam projekt Dyrektywy wraz z załącznikami. Jeżeli mają Państwo uwagi, bardzo proszę o ich przesłanie do 4 stycznia 2016 r. na adres akarkoszka@konfederacjalewiatan.info.

LINK do dokumentów