Dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs nr POWR.02.02.00 -IP.09-00-001/16 na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl, a następnie złożyć pisemnie w PARP z dopiskiem „Konkurs PO WER 2.2 - Zamówienia publiczne" albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /PARP/kancelariaPARP

w terminie: od 1 lutego 2016 r. do 15 marca 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Decyduje chwila złożenia wniosku do PARP.


Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące realizację działań szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej działania:
a) identyfikacja i rekrutacja potencjalnych odbiorców wsparcia,
b) przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników), zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski. (Ścieżka I),
c) zorganizowanie i przeprowadzenie działań doradczych (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników), zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski. (Ścieżka II).

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

Więcej informacji