Sytuacja gospodarcza na świecie

W załączeniu przedstawiamy informację na temat sytuacji gospodarczej oraz działań rządowych w związku z kryzysem finansowym w wybranych krajach, przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W dokumencie tym omówiona jest aktualna sytuacja gospodarcza w niżej wymienionych krajach:
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia, Chiny, Niemcy, Rosja, Ukraina, Słowacja, Węgry, Szwajcaria, Litwa, Turcja, Peru, Arabia Saudyjska, RPA, Bułgaria, Irlandia, Dania.

Monitoring gospodarczy