NIE dla obowiazkowego ubezpieczenia chorobowego

6 stycznia odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizującego przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt PiS przewiduje objęcie obowiązkiem ubezpieczenia chorobowego osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.

PKPP Lewiatan wyraża głębokie rozczarowanie faktem, że choć proponowane zmiany dotyczą przedsiębiorców nie były one z nimi konsultowane. Tym większe zaskoczenie budzi sformułowanie zawarte w uzasadnieniu do projektu, z którego wynika, że objęcie osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązkowo ubezpieczeniem chorobowym jest zmianą oczekiwaną przez przedsiębiorców. PKPP Lewiatan pyta jednak, jaki przedsiębiorca oczekuje podwyższenia kosztów funkcjonowania swojej działalności i to w sytuacji, kiedy z ubezpieczenia chorobowego może skorzystać dobrowolnie? Pamiętajmy bowiem, że w aktualnym stanie prawnym osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nim współpracujące mogą przystąpić - na swój wniosek - do ubezpieczenia chorobowego.

Uważamy więc, że propozycje zawarte w projekcie zwiększą koszty prowadzenia działalności, a w konsekwencji wpłyną negatywnie na rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Z tego też względu PKPP Lewiatan postuluje o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.