Związki regionalne do komitetów sterujących i monitorujących