Wręczenie nagrody im. A. Bączkowskiego prezydent PKPP Henryce Bochniarz