Nowela ustawy o rachunkowości - do zaopiniowania przez członków PKPP