Pospieszne ozusowanie umów zleceń groźne dla szpitali

Funkcjonowanie szpitali uzależnione jest od wysokiej jakości sprzętu i wykwalifikowanych specjalistów. Ale nawet najlepiej wyposażona placówka nie ma prawa podejmowania się opieki chorych bez zapewnienia czystości i bezpieczeństwa szpitala. Niestety, groźba wypowiadania kontraktów przez firmy świadczące takie usługi staje się coraz bardziej realna. Wszystko przez planowane przez rząd pospieszne wprowadzenie obowiązkowych składek ZUS od umów zleceń - uważa Konfederacja Lewiatan.

Zgodnie z polskim prawem, każdy szpital ma obowiązek posiadania wyspecjalizowanych służb, odpowiedzialnych za zachowanie czystości i właściwe warunki sanitarne. Zarządzający placówkami służby zdrowia często decydują się w tym zakresie na skorzystanie z usług zewnętrznych firm, z którymi w większości przypadków podpisywane są długoterminowe kontrakty. W obliczu planowanego ozusowania stanowi to znaczące zagrożenie - koszty wynikające z przyszłego oskładkowania nie będą bowiem uwzględnione w obowiązujących umowach między szpitalami a firmami sprzątającymi. Co najgorsze, pod ścianą znajdą się pacjenci - niezapewnienie usług sprzątania przez szpital jest niemal równoznaczne z natychmiastowym zamknięciem placówki.

- Szybkie wprowadzenie składek ZUS może skutkować prawdziwą katastrofą - bezpieczeństwo funkcjonowania szpitali może być zagrożone z dnia na dzień. Trzeba zdawać sobie sprawę, że jeśli firma wypowie kontrakt szpitalowi i przestanie sprzątać, zgodnie z prawem - następnego dnia - placówka musi zostać zamknięta. Pokazuje to, jak realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów niosą ze sobą takie decyzje ustawodawców - mówi Łukasz Wais, dyrektor ds. ekonomiczno - eksploatacyjnych Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.

W związku z istotnym znaczeniem usług świadczonych przez firmy specjalizujące się w sprzątaniu szpitali, wprowadzenie minimum 12-miesięcznego vacatio legis dla ozusowania umów zleceń oraz waloryzacja umów w ramach zamówień publicznych, jest niezbędna dla zachowania wystarczającego poziomu opieki zdrowotnej w Polsce.
- W kontekście dalszego efektywnego funkcjonowania firm sprzątających i szpitali, wprowadzenie 12 miesięcznego vacatio legis dla ozusowania umów zleceń jest absolutną koniecznością. W przeciwnym razie może dojść do tragicznego w skutkach rozwiązywania umów przez wykonawców, którzy nie będą w stanie realizować kontraktów. Ucierpią na tym wszyscy: firmy sprzątające, szpitale, budżet państwa, a w szczególności my sami, czyli pacjenci. Reformy można dokonać zdecydowanie bardziej racjonalnie - do tego potrzebny jest właśnie odpowiedni okres przejściowy oraz możliwość waloryzacji dotychczasowych umów. W ten sposób z całą pewnością zwiększymy bezpieczeństwo rynku pracy oraz funkcjonowania instytucji publicznych - mówi Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Minimum 12-miesięczne vacatio legis dla regulacji prawnej, na mocy której wszystkie umowy zlecenia zostaną objęte obowiązkową składką ZUS, pozwoli zamawiającym skutecznie zweryfikować swoje strategie, budżety i kalkulacje. W ten sposób instytucje publiczne zapewnią sobie ciągłość realizacji kontraktów, uwzględniając w nowych przetargach regulacje wprowadzone przez ustawodawcę.

Niezbędne jest także sfinalizowanie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w odniesieniu do renegocjowania umów trwających dłużej niż rok. Rynek zamówień publicznych to bardzo duża część polskiego rynku pracy, zwłaszcza w sektorze usług. Tylko możliwość waloryzowania ustalonego wynagrodzenia w przypadku zmian zasad oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pozwoli osiągnąć równowagę niezbędną z punktu widzenia stanu finansów publicznych, wpływów do budżetu państwa, stymulacji wzrostu gospodarczego oraz dalszego działania firm i bezpieczeństwa pracowników.

W celu lepszego wydatkowania publicznych pieniędzy i zapewnienia stabilizacji firm niezbędne staje się również pozytywne ustosunkowanie się rządu do pozostałych postulatów, takich jak:
• Poparcie dla poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jako wymóg związany z realizacją zamówienia publicznego lub ustalenie minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy
• Odejście od kryterium „najniższej ceny" i wdrożenie kryterium oferty „najkorzystniejszej ekonomicznie"
• Opracowanie dobrych praktyk w zamówieniach publicznych i wzorcowych dokumentów w tym zakresie

Niewątpliwie zmiany w funkcjonowaniu umów zleceń na rynku pracy to warunek konieczny dla dalszego budowania bezpieczeństwa na rynku pracy. Obowiązkowa składka ZUS przyniesie nie tylko realną korzyść dla pracowników, ale będzie też czynnikiem poprawiającym jakość usług i stan budżetu państwa. Niedopuszczalne jest jednak dokonywanie pospiesznych i nieracjonalnych - społecznie oraz ekonomicznie - zmian w przypadku tak istotnego problemu, który w najbliższej przyszłości zdecyduje nie tylko o sytuacji zawodowej milionów pracowników - w bezpośredni sposób wpłynie także na bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.

Konfederacja Lewiatan