Zapytanie ofertowe na usługę gastronomiczną

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach PO IG oraz budżetu państwa, Priorytet 3, Działanie 3.3.1 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Projekt pt.: „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku Aniołów Biznesu w Polsce", przesyła zapytanie ofertowe w związku z poszukiwaniem Wykonawcy usług gastronomicznych.


W celu otrzymania zapytania ofertowego, prosimy o kontakt z: Moniką Rozwalak tel. (22) 565-18-18, e-mail: mrozwalak@lba.pl

Termin nadysłania ofert upływa 26 marca 2010 r.

Pełna treść zapytania ofertowego