Ustawa o dostępności - uwagi Lewiatana do projektu

W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o dostępności Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje uwagi.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/34/13/DG/2019