Zawód farmaceuty - stanowisko Lewiatana do projektu ustawy

Konfederacja Lewiatan, jako przedstawiciel pracodawców aptecznych, dostrzega potrzebę podniesienia rangi zawodu farmaceuty i popiera zamysł uczynienia farmaceuty znaczącym elementem systemu opieki zdrowotnej, poprzez kompleksowe i funkcjonalne uregulowanie opieki farmaceutycznej.

Powyższe wymaga jednak szerokiej współpracy i dialogu partnerów społecznych, dlatego widzimy potrzebę zorganizowania konferencji uzgodnieniowej, tak aby wspólnie wypracować model opieki farmaceutycznej pozwalający jak najpełniej wykorzystać potencjał drzemiący w farmaceutach.

Jednocześnie stanowczo sprzeciwiamy się poszerzaniu kompetencji samorządu aptekarskiego, które dokonuje się kosztem władzy państwowej i prowadzi do uczynienia samorządu aptekarskiego faktycznym regulatorem rynku farmaceutycznego w Polsce.

Sam projekt ustawy o zawodzie farmaceuty jest dobrym przyczynkiem do dalszych prac nad,
kluczowym z punktu widzenia pacjentów, problemem wprowadzenia opieki farmaceutycznej w Polsce, natomiast w zaproponowanym kształcie jest on niekompletny i dysfunkcjonalny. Wobec powyższego poniżej przedstawiamy postulaty, których skrupulatne opracowanie i wdrożenie przyczyni się do rzeczywistej realizacji deklarowanych celów.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/287/145/1492/AG/2019