Nowe standardy w zamówieniach publicznych - zaproszenie na spotkanie z ekspertami branży infrastruktury oraz zamówień publicznych, Wrocław

Szanowni Państwo,

wzajemny szacunek i zrozumienie dla stanowisk prezentowanych przez uczestników procesu inwestycyjnego, formułowanie wzorców umownych z należytą starannością, przewidujących warunki i tryby zmiany umowy w trakcie realizacji przedsięwzięcia, opracowanie wysokiej jakości dokumentacji przetargowej i dokumentacji przedsięwzięcia oraz posługiwanie się przez zamawiających przy ocenie ofert również pozacenowymi kryteriami oceny - to niektóre z 21 podstawowych zasad, jakimi powinni kierować się inwestorzy planujący realizację przedsięwzięć w ramach systemu zamówień publicznych. Zasady te zostały zebrane w Katalog Standardów - publikację opracowaną przez grono ekspertów z branży infrastruktury oraz zamówień publicznych.

Niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z ekspertami Związku Pracodawców Branży Infrastruktury - autorami Katalogu Standardów. Serdecznie zapraszamy.

Ramowy program konferencji:

10.00 - 10.30

Rejestracja gości i kawa powitalna

10.30 - 10.45

Otwarcie konferencji - Elżbieta Rusiecka - Prezes Dolnośląskiego Związku Pracodawców

10.45 - 12.15

Katalog Standardów Realizacji Inwestycji:

 

Dobre praktyki w zakresie przygotowania inwestycji i wyboru projektanta

Dobre praktyki w procedurze wyboru wykonawcy w systemie zamówień publicznych

Dobre praktyki w zakresie zlecania i wykonawstwa prac

Propozycje zmian legislacyjnych

12.15 - 12.30

Przerwa

12.30 - 13.30

Dyskusja z udziałem ekspertów

13.30

Lunch

 


Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie udziału do 31 lipca 2013 r. Konferencja bezpłatna.
O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

RSVP:
tel.: (22) 55 99 907
e-mail: zpbi@zpbi.pl; akossowska@@konfederacjalewiatan.info

Miejsce: Hotel Mercure, Plac Dominikański 1