IX Dzień Otwarty Zamówień Publicznych

Dzień Otwarty Zamówień Publicznych to największe bezpłatne spotkanie specjalistów ds. zamówień publicznych w Polsce - gromadzi zwykle około tysiąca osób. Odbywa się cyklicznie i ma na celu wsparcie podmiotów zajmujących się zamówieniami publicznymi w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

16 września Dzień Otwarty Zamówień Publicznych odbędzie się już po raz dziewiąty. Edycja ta jest przedsięwzięciem innowacyjnym, gdyż jego transmisja odbywać się będzie on-line. Taka organizacja spotkania jest proponowana drugi raz - poprzednio została przyjęta bardzo entuzjastycznie.

W czasie IX Dnia Otwartego planowane są panele dyskusyjne z udziałem ekspertów ds. zamówień publicznych APEXnet oraz zaproszonych gości, odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników, a także rozstrzygnięcie konkursów i losowanie nagród. W spotkaniu wezmą udział najlepsi eksperci zamówień publicznych, którzy uczestniczą w posiedzeniach podkomisji sejmowej zajmującej się zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych.

W programie między innymi:

1.       PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - CZAS NA NOWĄ USTAWĘ?

Udział w dyskusji: Grzegorz Czaban, Łukasz Czaban, Iwona Wierzgała
Moderator dyskusji: Jerzy Czaban

  

2.       PODNIESIENIE PROGU BAGATELNOŚCI Z 14 000 EURO do 30 000 EURO - WADY I ZALETY ROZWIĄZANIA

Prowadzący wykład: Grzegorz Czaban

  

3.       "ZIELONE ZAMÓWIENIA" - CZY WARTO I DLACZEGO NALEŻY STOSOWAĆ INNE NIŻ CENA KRYTERIA WYBORU  OFERT

Prowadzący wykład: Łukasz Czaban

4.       Wybrane pytania uczestników Dnia Otwartego w odpowiedziach ekspertów

Odpowiedzi udzielą: Grzegorz Czaban, Jerzy Czaban, Łukasz Czaban

 

KONTAKT

Dorota Kowalska
22 205 89 00
dorota.kowalska@apexnet.pl

www.apexnet.pl

Więcej informacji