Szkolenie: Fundusze strukturalne dla biznesu

Dotacje bezzwrotne w latach 2007-2013
07.11.2007 - Co i jak mogę sfinansować?
12.12.2007 - Przygotowanie wniosku aplikacyjnego EFS i EFRR - warsztaty

Zapraszamy serdecznie do udziału w seminarium będącym kompendium informacji w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych przewidzianych na lata 2007-2013. Seminarium zakłada uczestnictwo w dwóch różnych jednodniowych szkoleniach w terminach 7 listopada i 12 grudnia 2007 roku. Nowy okres programowania, to nowe szanse i nadzieje. Szczególnie atrakcyjnie zapowiada się oferta funduszy strukturalnych dla przedsiębiorstw. Łącznie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej dostępnych będzie ponad 107 mld EUR, z czego duża część trafi do przedsiębiorców. Z dotacji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy od mikro, poprzez MŚP do dużych na realizację inwestycji własnych, finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, czy finansowania kosztów inwestycji w kadry. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że proces aplikacyjny jest jedynie wstępem do całego systemy wymagań stojących przed beneficjentami funduszy strukturalnych. Pozyskanie wsparcia, prawidłowe zarządzanie i bezpieczne rozliczenie decydują o utrzymaniu przysporzonej pomocy publicznej na realizowane inwestycji, czy współfinansowanie projektów szkoleniowych. W czasie tego procesu pojawia się wiele pytań i wątpliwości. W ramach seminarium chcemy zaprezentować ofertę programową, procedury i wymagania stojące przed beneficjantami pomocy oraz odpowiedzieć na pytania związane z procesem zarządzania i rozliczania wsparcia z funduszy unijnych.

Program szkolenia
Więcej informacji: tel. 022 845 95 57