Konferencja: Zarządzanie finansami

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Międzynarodowa organizacja ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) mają przyjemność zaprosić do udziału w konferencji, którą adresujemy do wszystkich przedsiębiorców i firm z sektora MSP zainteresowanych wzbogaceniem wiedzy o możliwościach pozyskania środków finansowych oraz rozwijaniem kompetencji w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

Szanowni Państwo,

Dostęp do źródeł finansowania odgrywa kluczową rolę w powstaniu, przetrwaniu, a następnie rozwoju i wzroście każdej firmy.

Tematyka konferencji obejmuje główne aspekty kondycji finansów firmy w kontekście uwarunkowań makro i mikro ekonomicznych, polityki finansowej, konkurencyjności, barier rozwoju (m.in. wysokie obciążenia pozapłacowymi kosztami pracy i wysokie podatki, nieprzyjazne procedury administracyjne, zatory płatnicze). Obok dyskusji o rozwiązaniach przyjaznych biznesowi w programie przewidziane są prezentacje i warsztaty nt. nowych możliwości z zakresu finansowania i zarządzania finansami: Nowego Rynku Kapitałowego, problematyki podatkowej, bezzwrotnych dotacji unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz alternatywnych źródeł finansowania (m.in. leasing. factoring, fundusze zalążkowe).

Konferencja stwarza także możliwość pozyskania informacji na temat klimatu inwestycyjnego i gospodarczego oraz bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi - doświadczonymi ekspertami i doradcami finansowi z renomowanych instytucji finansowych i firm które posiadają ofertę dla biznesu.

Zapraszamy 11 września do Krakowa!

Program konferencji