Konferencja prasowa: Pracujący Polacy 2007

PKPP Lewiatan zaprasza na konferencję Pracujący Polacy 2007.
Premierowa prezentacja badań

Przedstawimy Państwu pełne wyniki badań polskiego rynku pracy, które już po raz drugi, na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przeprowadzili Katedra Socjologii Ekonomicznej SGH i CBOS.

Przedmiotem naszego zainteresowania były m.in. ocena stanu przestrzegania prawa pracy, relacje ze związkami zawodowymi, stosunek do migracji zarobkowych, oczekiwania co tempa rozwoju polskiej gospodarki, warunków życia, sytuacji politycznej i społecznej w Polsce.

Dzięki temu badaniu źródłem wiedzy o przemianach dokonujących się rynku pracy są opinie uzyskane od samych pracujących. Weryfikują one wiele z dotychczasowych stereotypów.

W opartej o wyniki badania dyskusji o koniecznych zmianach na rynku pracy wezmą udział ciekawi najlepsi znawcy tej tematyki.

Program konferencji:

10.00 – 10.45 – Otwarcie konferencji

Henryka Bochniarz – Prezydent PKPP Lewiatan

Joanna Kluzik-Rostkowska – Minister Pracy i Polityki Społecznej

10.45 – 11.45 – „Pracujący Polacy 2007” – prezentacja badania, rekomendacje

Juliusz Gardawski, Jan Czarzasty, Czesława Kliszko – Szkoła Główna Handlowa

Jacek Męcina – Doradca Zarządu PKPP Lewiatan

11.45 – 12.00 – przerwa kawowa

12.00 – 13.45 – Konieczne reformy polskich stosunków pracy i rynku pracy – panel dyskusyjny

Henryka Bochniarz – Prezydent PKPP Lewiatan

Bożena Borys-Szopa – Główny Inspektor Pracy

Leszek Gilejko – Szkoła Główna Handlowa

Jan Guz – Przewodniczący OPZZ

Joanna Kluzik-Rostkowska – Minister Pracy i Polityki Społecznej

Marek Kukuryka – Prezes Zarządu Sanitec Koło

Janusz Śniadek – Przewodniczący NSZZ Solidarność

Leszek Wroński – szef Działu Doradztwa Gospodarczego KPMG na Europę Środkowo-Wschodnią

Ewa Zygnerska – Członek Zarządu Provident Polska SA

13.45 – 14.00 – podsumowanie

14.00 – lunch


Konferencja odbędzie się 17 września 2007 roku (poniedziałek)

w hotelu Belweder, ul. Flory 2, Warszawa