Szkolenie: PEŁNOMOCNIK SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG ISO 9001:2000

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w szkoleniu "Pełnomocnik systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2000." Szkolenie to przeznaczone jest dla osób wyznaczonych na pełnomocników jakości, pracujących w zakresie systemu zarządzania jakością, dla średniego i wyższego kierownictwa oraz osób zainteresowanych tematyką jakości.

Zajęcia odbędą się w dwóch modułach, w kameralnych grupach. Nacisk położony będzie na ćwiczenia praktyczne. Celem szkolenia jest zrozumienie istoty normy ISO 9001:2000, zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej w pełnieniu funkcji pełnomocnika, jako osoby koordynującej wdrażanie i doskonalenie systemu jakości w organizacji. Szkolenie organizowane jest wspólnie z międzynarodową firmą certyfikacyjną TÜV SÜD Polska.

Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat pełnomocnika systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2000 wydany przez TÜV SÜD Polska.

I Moduł 7 kwiecień 2008
II Moduł 14-15 kwietnia 2008

Prowadzący:
Robert Wieczorek – doświadczony praktyk systemów zarządzania jakością, wykładowca TÜV SÜD Akademia w zakresie systemów ISO 9001, ISO 14001, narzędzi doskonalenia jakości min.: six-sigma, poka-yoke . Jako auditor wiodący TÜV SÜD, w zakresie normy ISO 9001:2000, przeprowadził kilkadziesiąt auditów certyfikacyjnych oraz nadzorczych. Od ponad 10 lat swoje umiejętności i doświadczenie buduje wdrażając i prowadząc szkolenia z zakresu systemów zarządzania w polskich firmach.

Program szkolenia
Karta zgłoszeniowa