Seminarium: Czas pracy w firmie 2008

Zapraszamy do udziału w seminarium z zakresu czasu pracy w firmie, którego celem jest omówienie problemów związanych z normami i wymiarem czasu pracy, okresami rozliczeniowymi oraz pracą w godzinach nadliczbowych. Czas pracy jest istotnym elementem stosunku pracy, stanowi miarę wykonywanej pracy i podstawę obliczenia wynagrodzenia.

Pracodawca zobowiązany jest do ich przestrzegania oraz precyzyjnego dysponowania czasem pracy zatrudnionych pracowników. Ponosi bowiem wszelkie konsekwencje nieprawidłowych decyzji, a także obciążony jest kosztami pracy w godzinach nadliczbowych. Seminarium uwzględniać będzie ostatnie regulacje prawne
w tym zakresie, a prowadzone będzie przez ekspertów Głównego Inspektora Pracy. Podczas proponowanego seminarium będziemy omawiać następujące problemy:
od pojęcia czasu pracy, pełnionych dyżurów i w jaki sposób rekompensować ich czas poprzez normy i wymiar czasu pracy,
stosowane systemy czasu pracy, prawo do odpoczynku oraz praca w godzinach nadliczbowych
praca w nocy, dodatek za tak wykonywaną pracę, praca w dni wolne i święta oraz praca pracowników zarządzających firmą
Seminarium adresujemy do służb kierowniczych odpowiadających w firmach, instytucjach za kadry i sprawy pracownicze oraz osób zajmujących się problematyką prawnej ochrony pracy.

Prowadzący: Piotr Wojciechowski - wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, inspektor pracy, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor licznych artykułów, poradników, informatorów z zakresu prawa pracy specjalizujący się w problematyce czasu pracy.

Program i karta zgłoszeniowa