Konferencja: Głos Biznesu

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji organizowanej przez PKPP Lewiatan, którą adresujemy do środowisk biznesu i jego otoczenia, przede wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zapraszamy 20 listopada br. do Bydgoszczy.

wsparcia dla przedsiębiorstw oraz skonfrontujemy Wasze oczekiwania z konkretnymi wytycznymi, które dotyczą wyboru projektów. Prezentacje zawierają kompleksową informację o działaniach w najważniejszych dla firm Programach Operacyjnych 2007-2013: PO Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnych Programach Operacyjnych.

Ponadto przedstawimy wyniki kolejnej edycji badań sektora MSP i rynku pracy w Polsce. Prezentacje stanowić będą tło do debaty z Państwa udziałem, niezbędnej do stworzenia kompleksowej "mapy wsparcia" przedsiębiorczości, która pozwoli firmom sprawnie poruszać się po zaprojektowanych programach oraz zidentyfikować najbardziej uciążliwe bariery działalności gospodarczej zwiazane m.in. z konkurencyjnością przedsiębiorstwa, szczególnie zarządzaniem finansami i polityką zatrudnienia.

Do udziału w dyskusji zapraszamy zatem przedsiębiorców i pracodawców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, media, ekspertów oraz przedstawicieli środowisk naukowych.

W programie przewidziane są także prezentacje nowych możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania i finansowania firm oraz warsztaty nt. możliwości ubiegania się o finansowanie w poszczególnych obszarach (zgodnie z zapisami programów operacyjnych i dokumentów szczegółowych oraz kryteriami wyboru projektów).


Program konferencji

Więcej informacji pod nr tel. 022 845 95 50.