Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym – prawda i mity

Partnerstwo Publiczno-Prywatne nie jest jedynym narzędziem rozwijania inwestycji i zaspokajania społecznych potrzeb, ale jak pokazują doświadczenia wielu krajów, może odegrać w tym zakresie niezwykle pozytywną rolę. Jak wynika z badań z lat 2006-2007 na świecie zostało zrealizowanych w ramach PPP prawie 400 projektów o łącznej wartości ponad 127 mld USD. 70 mld USD kosztowały inwestycje w samej Europie.

Ekonomicznych i społecznych korzyści PPP nie sposób przecenić - angażuje ono prywatne środki inwestycyjne dla zaspokajania tej części potrzeb publicznych, na które nie stać budżetu państwa. Dlatego upowszechnienie PPP w Polsce jest znakomitym sposobem na rozwiązanie wielu problemów, przed którymi stoimy, takich jak: niski poziom i standard świadczonych usług publicznych, brak środków finansowych na inwestycje, zbyt niska efektywność projektów realizowanych przez władze publiczne. Mimo to w Polsce w zasadzie nie realizuje się projektów PPP. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka. Jedną z najistotniejszych jest jednak brak wiedzy. Dlatego też mamy przyjemność zaprosić do udziału w szkoleniu na temat PPP, w trakcie którego przedstawimy istotę partnerstwa, korzyści i zagrożenia, możliwe modele realizacyjne, a także udane przykłady zastosowania.

Szkolenie poprowadzi dla nas współautorka ustawy o PPP dr Irena Herbst, ekspert PKPP Lewiatan oraz doświadczony praktyk, Pan Grzegorz Tryc stypendysta ECESP - Georgetown University.

Szkolenie adresujemy do wszystkich zainteresowanych tematem PPP, dyrektorów inwestycyjnych planujących realizacje inwestycji przy wykorzystaniu tej ustawy oraz przedstawicieli samorządów.

Prowadzący:
Irena Herbst - dr nauk ekonomicznych, wykładowca SGH (Katedra Inwestycji I Nieruchomości), współautorka ustawy o PPP i innych ustaw z zakresu inżynierii finansowej, w tym związanych z absorpcją środków unijnych oraz regulacji wprowadzających reformę mieszkaniową (1993-1996); autorka kilkudziesięciu publikacji polskich i zagranicznych. Ekspert PKPP Lewiatan, inicjatorka powołania Centrum PPP.

Grzegorz Tryc - absolwent SGH. Stypendysta ECESP w Georgetown University. Cztery lata doświadczenia w realizacji projektów unijnych dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów prywatnych, w tym projektów szkoleniowych z zakresu PPP oraz analiz projektów inwestycyjnych. Pięć lat doświadczenia w bankowości (Bank Pekao S.A. - Wydział Kredytów i Gwarancji, Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych, Departament Ryzyka Kredytowego).

Program szkolenia

Szczegółowe informacje: Grażyna Mazurek, tel.022 845 95 57, gmazurek@pkpplewiatan.pl