Seminarium w Pułtusku: Alternatywne formy zatrudnienia w praktyce

Organizatorzy Projektu AlterPraca.pl zapraszają na II edycję seminarium szkoleniowego nt. „Alternatywne formy zatrudnienia w praktyce”. Szkolenie odbędzie się w Pułtusku w dniach 23-24 kwietnia i jest przeznaczone dla przedstawicieli podmiotów działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechnienia dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym z województwa mazowieckiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia oraz noclegu. Koszty dojazdu do Pułtuska pokrywają zaś uczestnicy.

Rejestracja odbywa się wyłącznie on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Z nadesłanych zgłoszeń powstanie lista uczestników – ok. 30 osób – oraz lista rezerwowa, na wypadek zwolnienia miejsca na liście głównej. O wpisaniu na listę decydować będzie kolejność zgłoszenia.

Program seminarium obejmuje wykłady z elementami warsztatu, łącznie 16 godzin lekcyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają do rozwiązania zadania oparte na rzeczywistych przypadkach. Prace nad zadaniami odbywać się będą w zespołach 6-7 osobowych. Udział w seminarium potwierdzony zostanie certyfikatem. Ponadto, po zakończeniu seminarium, uczestnicy będą mogli skonsultować się telefonicznie i mailowo z ekspertami Projektu.

Szczegółowe informacje nt. szkolenia na stronie www.alterpraca.pl