X Międzynarodowy Kongres MBA

Gotowi na ekstraklasę? Polskie firmy coraz odważniej działają na globalnych rynkach. Czy stanie się to również impulsem do wejścia polskiej gospodarki do światowej ekstraklasy? Naukowcy, eksperci i menedżerowie będą dyskutować na ten temat podczas X Międzynarodowego Kongresu MBA.

Menedżerowie MBA oraz osoby zainteresowane rozwojem biznesowego potencjału spotykają się tradycyjnie w maju na Kongresie MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie celem wymiany doświadczeń i wiedzy. Kongres to największa w Polsce tego typu inicjatywa integrująca środowisko MBA. Tegoroczna edycja Jubileuszowego Kongresu MBA odbywać się będzie pod hasłem „Gotowi na ekstraklasę?". Wykład inauguracyjny wygłosi Konsul Generalna USA w Krakowie Ellen Germain.

„Kongres MBA, który organizujemy od 10-ciu lat, to spotkanie środowiska menedżerów, kadry zarządzającej w murach uczelni wyższej - mówi dr Piotr Buła, Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - tworzymy pomost pomiędzy światem nauki a światem biznesu. Wzajemna interakcja i wspólne spojrzenie na biznesowe zagadnienia stanowią o wartości dodanej programów MBA i kształcenia menedżerskiego w perspektywie długofalowej".

Co będzie tematem Kongresu?

Pierwszym punktem programu będzie Panel Wschód, którego tematem będzie rozwój sytuacji gospodarczo-ekonomicznej na Wschodzie, jako kluczowy czynnik wpływu na gospodarkę całej Unii Europejskiej w najbliższym czasie. Tak szybko zmieniająca się sytuacja za naszą wschodnią granicą sprawia, że pytanie o szanse i zagrożenia dla naszej gospodarki staje się coraz ważniejsze i coraz pilniejsze.

W czasie Panelu Makroekonomicznego zaproszeni goście dyskutować będą o fundamentach dalszego rozwoju Polski: o energii i jej dostępności, o infrastrukturze i kierunkach jej rozwoju, o finansowaniu i wpływie trendów globalnych na Polskę. Z perspektywy całego kraju warto przejść w rozważania lokalne, dlatego kolejnym zagadnieniem będą nowe kierunki rozwoju Małopolski i Krakowa traktowane w kategorii innowacji przedstawione w Panelu Innowacje. Przedmiotem dyskusji będzie sytuacja branż dynamicznie rozwijających się w regionie, między innymi mediów, produkcji filmowej, gier komputerowych czy przemysłu spotkań.

Biznesowy aspekt sportu będzie kolejnym zagadnieniem, zamykającym program Kongresu. Temat transferów sportowych, masowość sportu rekreacyjnego czy kluby sportowe notowane na giełdzie skłaniają do myślenia o relacji sportu i gospodarki. Sformułowane w Panelu Sport pytanie do dyskusji brzmi: czy i jakie znaczenie w Polsce ma sport dla biznesu?

X Kongres MBA - Zaproszeni Prelegenci

W X Jubileuszowej edycji Kongresu MBA udział wezmą:

- Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego,

- Magdalena Sroka, Wiceprezydent Miasta Krakowa,

- Tadeusz Syryjczyk, minister przemysłu w rządzie premiera Tadeusza Mazowieckiego,

- Vitalij Maksymenko, Konsul Ukrainy w Krakowie,

- Andrzej Tombiński, Konsul Honorowy Austrii w Krakowie,

- Jacek Bednarz, Prezes Zarządu Wisły Kraków S.A.,

- Marek Dworak, inwestor, doradca Open Horizon,
- prof. Geoff Goldman, University of Johanesburg, 

- Andrew Hallam, Sekretarz Generalny i członek założyciel ASPIRE,

- Andrzej Jonas, Redaktor Naczelny The Warsaw Voice,

- Robert Kwiatkowski, Wicedyrektor Działu Rozwoju Sieci Biznesowej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- dr Krzysztof Misiołek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

- Grzegorz Mądry, Manager, Krakow Valley Golf & Country Club,

- prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,

- Ryszard Petru, Prezes Zarządu Towarzystwa Ekonomistów Polskich,

- Piotr Pietrzak, niezależny konsultant,

- dr hab. Małgorzata Podrecka, I Wiceprezes Zarządu, Can-Pack S.A.,

- Marta Półtorak, Prezes Zarządu, MARMA Polskie Folie S.A.,

- Wojciech Przybylski, Krakowski Park Technologiczny,

- Ivan Mykołajewicz Romaniak, „Sambor ATP - 14608",

- dr Paweł Węgrzyn, Dyrektor Europejskiej Akademii Gier,
- Piotr Wilczek, Wiceprezydent EFAPCO.

Podczas Kongresu ogłoszone będą wyniki V edycji ratingu krajowych programów MBA przeprowadzanego przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. Panel SEM FORUM nosi tytuł „Relacje Uczelnie - Biznes a rozwój kadry menadżerskiej: dobre praktyki". Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaproszono Dyrektorów Programów MBA w Polsce. W dyskusji udział wezmą m.in.: Urszula Gąsior, Włodzimierz Kiciński, Roland Pac, Piotr Płoszajski, Andrzej Popadiuk (moderator). Publikowanie wyników ratingu jest czynnikiem umacniającym pozytywny wizerunek szkół biznesu i programów kształcenia menedżerskiego.

Kongres ma formułę 5 paneli tematycznych. Dodatkowo, uczestnicy Kongresu wezmą udział w study visits w czołowych przedsiębiorstwach regionu. Będą oni zwiedzać takie organizacje, jak: Alvernia Studios, Kopalnia Soli Bochnia, Zakład Produkcyjny ORLEN OIL w Trzebini, Grupa Can Pack S.A., Firma PROSTER Sp. z o.o.

 

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz funkcjonujący pod jego patronatem Klub KSB Alumni MBA są organizatorami Międzynarodowego Kongresu MBA od 10-ciu lat. Dyrektorem Kongresu jest dr Piotr Buła, Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Krakowska Szkoła Biznesu UEK jako pierwsza w Polsce południowej wprowadziła do swojej oferty studiów podyplomowych programy MBA. Do dziś osiągają one wysokie noty w rankingach.

Program Kongresu

Piątek, 16.05.

10.00 -14.00 - study visits

15.00 - 15.30 - uroczyste otwarcie kongresu

15.30-17.00 - Panel Wschód

17.00-18.30 - SEM Forum

Sobota, 17.05.

9.00 -10.00 - warsztaty

10.00 - 11.30 - Panel Makroekonomia

11.30 - 12.00 - przerwa kawowa

12.00 - 13.30 - Panel Innowacje

13.30 -14.30 - lunch

14.30 -16.00 - Panel Sport

Sobota, 18.05.

11.00-15.00 impreza golfowa

 

Informacje i zgłoszenia: www.kongresmba.pl

Rejestracja otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych - do dnia 12 maja 2014.

 

Kontakt dla mediów: Donata Adler, PR Manager

e-mail: kongres@uek.krakow.pl, tel. 604 529 409