Konferencja: Jak naprawić polski rynek pracy?

 

Szanowni Państwo,

W parlamencie kończą się prace nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zakłada kompleksową reformę rynku pracy, m.in. przewiduje wprowadzenie możliwości zlecania usług aktywizacji bezrobotnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Od skutecznego wprowadzenia tej nowelizacji będzie zależało, czy uda się w przyszłości ograniczyć bezrobocie. Najważniejszym przepisom tej ustawy dedykowana jest debata, na którą serdecznie zapraszamy.

W gronie przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz międzynarodowych ekspertów przeprowadzimy konstruktywną dyskusję o szansach i korzyściach wynikających z nowoczesnych, sprawdzonych na świecie, rozwiązań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie aktywizacji bezrobotnych. Pracodawcom ułatwią rekrutację pracowników i ograniczą koszty z tym związane, a samorządom i publicznym służbom zatrudnienia pozwolą skuteczniej ograniczać bezrobocie.

Zapraszamy serdecznie!

 


PROGRAM

 

11:00 - 11:10

Otwarcie konferencji 
Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan
 


Rynek pracodawcy - rynek pracownika. Kiedy i jaka zmiana nas czeka?
Jak wyprzedzić konkurencję i być lepiej przygotowanym na nowe wyzwania?

 

11:10 - 11:30

Wyzwania polskiego rynku pracy w kontekście budowy konkurencyjności polskich firm
Prezentacja Banku Światowego
 

11:30 - 12:00

Czy i jak reforma rynku pracy odpowiada na wyzwania stojące
przed gospodarką i potrzeby pracodawców?

Minister Jacek Męcina
 

12:00 - 12:45

Co jest potrzebne do skutecznej współpracy urzędów pracy z firmami w zakresie przywracania do zatrudnienia osób bezrobotnych
- dyskusja panelowa

Przedstawiciele firm, PUPów , WUPów
 

12:45 - 13:00

Przerwa na kawę

 


Jak skuteczniej  walczyć z bezrobociem i lepiej odpowiadać na potrzeby pracodawców? - wyzwania dla samorządu terytorialnego, szansa dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze rynku pracy

 

13:00 - 13:15

Ograniczanie bezrobocia
- wspólne wyzwanie Rządu, samorządu terytorialnego i firm

Michał Boni
 

13:15 - 13:30

Korzyści z budowy partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze aktywizacji bezrobotnych, doświadczenia innych krajów
KPMG
 

13:30 - 14:00

Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie aktywizacji długotrwale bezrobotnych - doświadczenia i dobre praktyki na rynku polskim
Prezentacja Ingeus Polska
 

14:00 - 14:45

Zaangażowanie samorządów warunkiem powodzenia reformy
- perspektywa samorządów - dyskusja panelowa

Marszałkowie województw, wojewodowie, starostowie powiatów, przedstawiciele Zarządu Związku Powiatów Polskich
 

14:45 - 15:00

Podsumowanie i zamknięcie konferencji
 

15:00

Lunch
 

 

Jak naprawić polski rynek pracy
- skuteczne sposoby walki z bezrobociem

23 kwietnia 2014 | Hotel InterContinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49


KARTA ZGŁOSZENIOWA


Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 18 kwietnia 2014 r.
faksem na numer (22) 55 99 910 lub na e-mail
aderes@konfederacjalewiatan.info
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 938, faks 48 (22) 55 99 910,
e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.info
www.konfederacjalewiatan.info