Jak finansować rozwój firmy: Anioły Biznesu, Fundusze PE/VC, Banki czy Giełda?, Gorzów Wlkp.

 

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwa nie mogą się rozwijać bez inwestycji, które są jednak kosztowne, wymagają zaangażowania własnego lub pożyczonego kapitału. W warunkach globalizacji i zmieniających się technologii wybór właściwej, najbardziej opłacalnej metody inwestowania nie należy do łatwych. Kryzys finansowy udowodnił, że w trudnych czasach receptą na dalszy rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej mikro, małych i średnich firm jest umiejętność pozyskiwania kapitału.

Czy przeciętne przedsiębiorstwo może podjąć ryzyko inwestowania w innowacyjne technologie? Jak zminimalizować ryzyko i pozyskać kapitał przy użyciu funduszy Venture Capital i Private Equity? Jak wykorzystać rynek giełdowy do zdobycia kapitału potrzebnego na inwestycje? W jaki sposób banki dopasują montaż finansowy do potrzeb przedsiębiorcy? Odpowiedzi na te pytania uzyskacie Państwo na konferencji „Jak finansować rozwój firmy: Anioły Biznesu, Fundusze PE/VC, Banki czy Giełda?". Eksperci reprezentujący najważniejsze instytucje, które zajmują się dostarczaniem kapitału dla firm, opowiedzą jak można skorzystać z ich oferty, jakie należy spełnić warunki i wreszcie jakie można odnieść korzyści z zewnętrznego finansowania. Konferencja adresowana jest dla mikro, małych i średnich firm, instytucji otoczenia biznesu oraz agend samorządowych.

W trakcie konferencji zaprezentujemy, jak dokonać stosownej oceny potrzeb technologicznych, aby usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jak uzyskać wsparcie we wdrożeniu technologii mogących przynieść dodatkowe korzyści związane z rozwojem i podniesieniem konkurencyjności. Przedstawimy także propozycję finansowania dla firm rozpoczynających działalność tzw. start-up'ów. Przede wszystkim jednak omówimy szczegółowo obecne źródła pozyskiwania kapitału:

 • kredyt technologiczny - wprowadzenie nowych rozwiązań, współpraca z bankiem
 • fundusze podwyższonego ryzyka - Venture Capital i Private Equity,
 • Anioły biznesu - kluczowy element w rozwoju innowacyjnych start-up'ów,
 • Rynek giełdowy - pozyskanie kapitału dla sektora MŚP

Podczas interaktywnych warsztatów uzyskacie Państwo kompleksową informację na temat poszczególnych źródeł finansowania oraz rekomendacje dotyczące wyboru metody zasilenia kapitałem, optymalnej z punktu widzenia indywidualnych potrzeb i możliwości przedsiębiorstw. Dodatkowo dla zainteresowanych proponujemy uczestnictwo w warsztacie prowadzonym przez Business Angels (Anioły Biznesu) nt. Jak inwestor czyta biznesplan? Dobre i złe praktyki w pisaniu biznes planu.

Konferencja współorganizowana jest z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej Lewiatan.

Zapraszamy serdecznie!

 


PROGRAM

 

9:30 - 10:00

Rejestracja, kawa powitalna
 

10:00 - 10:15

Otwarcie konferencji 
Jarosław Nieradka
, Dyrektor Biura, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 

10:15 - 10:30

Case study - historia sukcesu
Beneficjent kredytu technologicznego ziemi lubuskiej
 

10:30 - 11:45

Kredyt technologiczny
Realizacja i perspektywy na przyszłość
Marzena Tymińska-Ładziak
, Bank Gospodarstwa Krajowego
Procedura w banku kredytującym
Paweł Bizoń
, PKO Bank Polski

Pozyskiwanie kapitału poprzez rynki GPW
- emisja akcji, emisja obligacji

Beata Kacprzyk, Giełda Papierów Wartościowych  

Fundusze Private Equity / Venture Capital
Ryszard Kruk, Enterprise Investors

Anioły Biznesu - kluczowy element finansowania start-up'ów
wraz ze studium przypadku jednej z transakcji LBA

Szymon Kurzyca, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan 
 

11:45 - 12:00

Przerwa kawowa
 

12:00 - 12:45

Warsztaty fakultatywne cz.1
 

warsztat 1

Kredyt technologiczny
Marzena Tymińska-Ładziak, Bank Gospodarstwa Krajowego
Paweł Bizoń, PKO Bank Polski

 • Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG - specyfika instrumentu
 • Rola banku kredytującego - ocena projektu i montaż finansowy
 • Efekty realizacji kredytu technologicznego
 • Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego przez małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014-2020

warsztat 2

GPW przyjaznym otoczeniem rozwoju biznesu
Beata Kacprzyk, Giełda Papierów Wartościowych  

 • Kapitał z giełdy - jak go pozyskać
 • Co, oprócz kapitału, zyskuje spółka poprzez obecność na rynku giełdowym?
 • Wycena spółki i jej znaczenie dla notowań
 • Droga spółki na giełdę - krok po kroku
 • Spółki, które postawiły na nową jakość  

12:45 - 13:30

Warsztaty fakultatywne cz.2
 

warsztat 3

Fundusze Private Equity / Venture Capital
Ryszard Kruk, Enterprise Investors

 • Ważne i te mniej ważne kryteria inwestycyjne funduszy, o których warto wiedzieć
 • O tym, że jedna kartka może być więcej warta niż 100 stronicowy biznesplan, czyli z czym przyjść na pierwszą rozmowę
 • Jak w praktyce wygląda współpraca fundusz - zarząd/współwłaściciel?
 • Czego oprócz kapitału można i należy oczekiwać od funduszu?
 • Co kryje się pod określeniem „Term Sheet" i dlaczego mówienie o „Exit Strategy" jest ważne dla obu stron już na samym początku?
 • Przykłady wykorzystywania funduszy Private Eguity / Venture Capital dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

warsztat 4

Business Angels - Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów indywidualnych
Szymon Kurzyca, Maciej Strzębicki, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

 • Jakie projekty mają szanse na pozyskanie finansowania od Anioła Biznesu?
 • Kryteria oceny projektów przez Aniołów Biznesu
 • Jak przebiega proces inwestycyjny?
 • Korzyści ze współpracy z Aniołem Biznesu

13:30 - 14:15

Lunch
 

14:15 - 15:00
c.d.
warsztatu 4

Jak uruchomić własny start-up? Jak otrzymać wsparcie Anioła Biznesu? Metodologia tworzenia innowacyjnego przedsięwzięcia od pomysłu po pierwsze przychody
Szymon Kurzyca, Maciej Strzębicki, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

 • Kryteria oceny projektów przez Aniołów Biznesu
 • Kto jest moim klientem?
 • Dlaczego ktoś ma kupić mój produkt?
 • Marketing i komunikacja reklamowa w start-up'ach
 • Marka, a wartość firmy
 • Model Biznesowy Prognozy Finansowe

 


 JAK FINANSOWAĆ ROZWÓJ FIRMY:
ANIOŁY BIZNESU, FUNDUSZE - PE/VC, BANKI CZY GIEŁDA?

24 września 2014 | Gorzów Wielkopolski, Hotel Qubus, ul. Orląt Lwowskich 3

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 938, faks 48 (22) 55 99 910, e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.info
www.konfederacjalewiatan.info
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego