W 2022 Europa nadal będzie podążać drogą ku cyfrowej dekadzie

Mijający rok obfitował w nowe propozycje unijnych regulacji, których celem było przybliżenie Europy ku pełnej transformacji cyfrowej. Główne cele Komisji Europejskiej w nadchodzącym będą podobne. Bruksela nadal będzie podejmowała starania, aby Unia Europejska stała się prawdziwym liderem bezpiecznej, godnej zaufania i ukierunkowanej na człowieka technologii.

 

Komisja będzie kontynuowała prace nad Aktem o usługach cyfrowych (Digital Services Act - DSA) oraz Aktem o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act - DMA). Projekty są określane mianem Kodeksu Usług Cyfrowych. Mają przede wszystkim określić obowiązki i odpowiedzialność pośredników świadczących usługi cyfrowe w UE, zapewnić bezpieczeństwo użytkowników w internecie oraz stworzyć uczciwe i konkurencyjne warunku rozwoju przedsiębiorstw.

Rozwój systemów sztucznej inteligencji jedynie przy poszanowaniu praw podstawowych

Z pewnością w Brukseli przyspieszą też prace nad pierwszym unijnym projektem, skupiającym się na uregulowaniu systemów sztucznej inteligencji na obszarze całej Unii Europejskiej. Mowa o Akcie w sprawie sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence Act), który definiuje czym są dokładnie systemy sztucznej inteligencji, a także proponuje etyczne ramy prawne oparte na analizie ryzyka. Dokument ten nie odnosi się jednak do kwestii fundamentalnej związanej ze sztuczną inteligencją, a więc określeniem, kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez systemy AI.

Te założenia będą najprawdopodobniej wynikiem rewizji dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty (Product Liability Directive). Jej treść ma w najbliższej przyszłości uwzględniać obecne tempo rozwoju technologii i dostępne rozwiązania.

Nie ma nowych rozwiązań bez ich ochrony

Unijne instytucje już od dłuższego czasu przywiązują większą wagę do praw własności intelektualnej i skutecznego egzekwowania ich ochrony. To przekłada się na podjęte inicjatywy, jak choćby IP Action Plan. W najbliższym roku uwaga skupi się w dużej mierze przede wszystkim na temacie Jednolitego Sądu Patentowego i patencie europejskim o jednolitym skutku oraz dodatkowych prawach  ochronnych (Supplementary Protection Certificate - SPC).

Niewątpliwie unijni decydenci nie pominą w swych pracach zwiększającego się problemu podrabiania towarów, który wraz z rozwojem sprzedaży za pośrednictwem internetowych platform handlowych przybrał na sile.

 


Komentarz dla grudniowego wydania europejskiego biuletynu Lewiatana - Brussels Headlines.

Elżbieta Dziuba, Ekspertka Departamentu Prawa Gospodarczego ds. Cyfrowych
edziuba@konfederacjalewiatan.pl