Nowy rok, nowe prace

Komisja Europejska przyjmuje kolejne dokumenty strategiczne, a za nimi powstają kolejne dyrektywy, rozporządzenia, przeglądy, programy. I pewnie nie może być inaczej. Jednak coraz częściej pojawiają się głosy, że zbyt rzadko oceniamy rezultaty starych i nowych polityk, że nie mamy dostatecznie aktualnych danych, a rzeczywistość zmienia się dziś zdecydowanie szybciej i statystyki z lat ubiegłych nie odzwierciedlają dobrze rzeczywistości.

 

Na dodatek, ciągle różnice w osiąganiu celów tych polityk wśród krajów członkowskich wcale nie maleją. Konwergencja jest zbyt wolna. Tak czy owak mamy Unię wielu prędkości, a zdarza się, że nowe akty legislacyjne są wykorzystywane do budowy przewag konkurencyjnych grup państw.

A jednak nie ma innej drogi niż wspólnota, bo inaczej nie poradzimy sobie z ogromem nowych wyzwań, z odbudową odporności i niezależności UE w każdym z kluczowych obszarów: bezpieczeństwa, zasobów, energii, surowców, łańcuchów dostaw, technologii, cyfryzacji, rynków pracy, zdrowia... i długo by tak wymieniać.

To jeszcze nie czas na podsumowania 2021 roku, ale z pewnością dobry czas, by wiedzieć co w trawie piszczy, dlatego poniżej przegląd najbliższych prac EKES, które są stale uzupełniane o propozycje opinii z inicjatywy własnej, nowe projekty legislacyjne KE czy prośby kierowane przez kraje kolejnych prezydencji.

Wybrane tematy:

 • Strategia na rzecz MŚP nowej generacji - Zwiększenie skuteczności i szybkości i wdrażania
 • Normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych
 • Rozwój sztucznej inteligencji w europejskich mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Roczne sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca program polityki na okres do 2030 r. „Droga ku cyfrowej dekadzie"
 • Pakt na rzecz Badań Naukowych i Innowacji w Europie
 • W jaki sposób zidentyfikowane ekosystemy przemysłowe przyczynią się do strategicznej autonomii UE i dobrobytu jej obywateli?
 • Innowacyjne instrumenty finansowe w kontekście rozwoju przedsiębiorstw wywierających wpływ społeczny
 • Misje europejskie
 • A competition policy fit for new challenges
 • Opodatkowanie działalności gospodarczej w XXI wieku;
 • Zmiana dyrektywy w sprawie opodatkowania energii
 • Polityka gospodarcza w strefie euro w 2022 r.
 • Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2022 r.
 • Pakiet bankowy 2021
 • Minimalne skuteczne opodatkowanie przedsiębiorstw
 • Europejski pojedynczy punkt dostępu (ESAP)
 • Przegląd rozporządzenia w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (ELTIF)
 • Przegląd rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) (system publikacji informacji skonsolidowanych)
 • Przegląd rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) (system publikacji informacji skonsolidowanych)
 • Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA)
 • Dialog społeczny jako narzędzie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Dyrektywa w sprawie kar wobec pracodawców
 • Przemyt migrantów
 • Indywidualne rachunki szkoleniowe i mikrokwalifikacje
 • Wzmocnienie demokracji i integralności pakietu wyborczego
 • Nowy europejski Bauhaus
 • Jednolite procedury kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych
 • Jakie warunki są niezbędne do społecznej akceptacji transformacji energetycznej i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną?
 • Ceny energii
 • Stan unii energetycznej 2021 - wkład w Europejski Zielony Ład i ożywienie gospodarcze w Unii
 • Poprawa zdolności UE do reagowania na ekstremalne zdarzenia poza jej terytorium
 • Długoterminowa wizja UE dla obszarów wiejskich
 • Przemieszczanie odpadów - przegląd przepisów UE
 • „Gotowi na 55'": osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej.

Obserwatorium Rynku Pracy, któremu przewodniczę w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES) zajmie się w przyszłym roku czterema tematami:

 • Młodzież na europejskim rynku pracy
 • Podnoszenie kwalifikacji i uczenie przez całe życie jako niezbędny element rynków pracy (Raport informacyjny)
 • Rynki pracy na wsi
 • Wpływ Covid na rynki pracy i nowe trendy.

Zapraszam na stronę www.eesc.europa.eu


Komentarz dla grudniowego wydania europejskiego biuletynu Lewiatana - Brussels Headlines.

Lech Pilawski, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący Obserwatorium Rynku Pracy przy EKES
lpilawski@konfederacjalewiatan.pl