CP3 (Cyfryzacja) - uwagi Lewiatana w ramach prac grupy roboczej ds. programowania interwencji

W nawiązaniu do trwających konsultacji grupy roboczej wspierającej prace nad uszczegółowieniem celu „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych" (CP3), Lewiatan przedstawił swoje uwagi.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/227/111/AM/2019