Harmonogram rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości - uwagi do projektu rozporządzenia

W nawiązaniu do pisma z dnia 27 maja br. (sygn. DP-III.0211.30.2019) w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym, Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/213/103/AM/2019